Józefów

Miasto i Gmina Józefów

Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica Roztocza, zarówno dzięki aktywności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR), organizującego od 2003 r. rajdy rowerowe, jak również infrastrukturze rowerowej. Przez gminę przebiega 94 km profesjonalnie przygotowanych dróg, szlaków
i tras rowerowych. Jest również single track. Ścieżka długości 8 km wiedzie z Hamerni do Józefowa, wijąc się pośród drzew pagórkowatym terenem. W samym Józefowie wytyczono 7 km dróg dla cyklistów. Miłośnikom turystyki rowerowej polecamy 6 wycieczek, z których każdy może wybrać dla siebie coś interesującego. Przyjmujemy, że start każdej z wycieczek odbywa się na rynku w Józefowie. Ze względu na występowanie na trasach odcinków dróg szutrowych, polnych, leśnych i wykonanych z klińca, zalecamy jazdę rowerem typu MTB lub trekkingowym. W zasadzie nie powtarzamy opisów tych samych interesujących miejsc, przez które przebiegają wycieczki. W razie potrzeby prosimy korzystać z opisów zawartych przy charakterystykach poprzednich tras.

Zapytaj o pobyt w obiekcie