Rowerem Po Roztoczu

"Rowerem po Roztoczu" - co przedstawia to opracowanie?

Strona zawierają opisy wycieczek rowerowych po Roztoczu o długości 30-40 km, zwanych dalej trasami. Biegną one wzdłuż oznakowanych szlaków turystycznych, ale w wielu wypadkach odbijają od nich i prowadzą po wybranych, nieoznakowanych drogach, o małym natężeniu ruchu samochodowego.

Poniżej szkic ich rozmieszczenia i kolorystyka rodzajów nawierzchni.

Zapraszamy do zaprezentowania włanych obiektów turystycznych w kategoriach:

  • noclegi,
  • gastronomia,
  • rekreacja (wypożyczalnie rowerów, kajaków itp.)
  • kultura i rozrywka  (domy kultury)
  • sport i zdrowie  (ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe)
  • serwisy (smaochodowe, rowerowe, elektroniczne itp.)

Kontakt w sprawie dodania obiektu e-mail: roweremporoztoczu@gmail.com