Horyniec Zdrój

Gmina Horyniec Zdrój

Początek i koniec wszystkich tras wycieczkowych znajduje się w parku zdrojowym w Horyńcu-Zdroju lub przy pobliskim dworcu kolejowym. Większość z nich prowadzi znakowanymi szlakami – pieszymi, rowerowymi lub ścieżkami dydaktycznymi. Odstępstwa od znakowanych tras opisane są w tekście i są propozycją przejazdu drogą o lepszej nawierzchni.