Rowerem po Roztoczu Tomaszów Lub. nr 6 Do Krasnobrodu

Długość trasy – 58,5 km, w tym 35,8 km drogi asfaltowe, 12,2 km gruntowe (3 km bardzo piaszczystych), 7,7 km szutrowych, 2,3 km z kostki brukowej, 0,5 km z płyt betonowych. Przebieg: Tomaszów Lub. – Rogóźno – Kol. Rogóźno – Zielone – Szur – Krasnobród – Majdan Wielki – Niemirówek – Tarnawatka – Pańków – Szarowola – Zamiany – Rogóźno – Tomaszów Lub. Uwaga: odcinki szutrowe w okolicach leśniczówki Zielone mają strome podjazdy i zjazdy.

0,0 km – spod Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub. jedziemy do ronda, gdzie wybieramy kierunek Biłgoraj. Na kolejnym rondzie (1,4 km) skręcamy w kierunku Krasnobrodu. 
2,7 km – skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto przez Rogóźno, następnie Kolonię Rogóźno. Zaczyna się droga gruntowa (5,8 km), częściowo piaszczysta. Za krzyżem (6,3 km) skręcamy w drugą drogę w prawo (przed znakiem „Nadleśnictwo Tomaszów”). Udajemy się w lewo (6,7 km) i jedziemy prosto trzymając się ściany lasu (trzeba uważać na wiele dróg bocznych, które odbijają w prawo, trzymamy się lewej). Skręcamy w prawo (9,3 km) i jedziemy po betonowych płytach. Skręcamy w lewo (9,8 km) w drogę gruntową, miejscami piaszczystą, po 200 m po prawej stronie prześwituje poletko przy ambonie myśliwskiej. Na rozwidleniu (10,1 km) trzymamy się prawej strony, a po 200 m skręcamy w prawo i jedziemy do granicy lasu (dość stromy podjazd drogą gruntową). Kierujemy się w lewo (11,2 km) i jedziemy skrajem lasu, a po 300 m skręcamy w lewo do lasu (dość stromy zjazd).
12,2 km – przed nami widać krzyż, skręcamy w lewo. Przejeżdżamy asfaltem przez Zielone, na końcu tej miejscowości (13,9 km) zaczyna się droga gruntowa, miejscami piaszczysta. W lesie skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do leśniczówki Zielone (15,5 km), gdzie udajemy się w lewo w stronę szlabanu i jedziemy część trasy zgodnie z oznaczeniem „Do Mogiły Ułana”. Czeka nas dość długi i mozolny podjazd po szutrowej drodze.
19,3 km – za szlabanem skręcamy w prawo. Droga szutrowa po ok. 500 m zmienia się w piaszczystą (uwaga na stromy zjazd). 
22,3 km – osiągamy skrzyżowanie z drogą leśną do osady Szur (ok. 1 km), gdzie warto zajrzeć do Galerii. Jedziemy dalej prosto i ul. Lelewela trafiamy do Krasnobrodu. Skręcamy w lewo (24,6 km) w ul. Sosnową, a 600 m dalej w prawo w ul. Kościuszki. Udajemy się w lewo (25,8 km) w ul. Sikorskiego. Objeżdżamy zalew, wracamy przez kąpielisko
i wyjeżdżamy na ul. Partyzantów (28,6 km).
29,6 km – skręcamy w lewo i asfaltem docieramy na plac Siekluckiego (rynek) w Krasnobrodzie. Na rondzie udajemy się w prawo w kierunku Tomaszowa Lub.
31,2 km – Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie (warto tu wstąpić aby obejrzeć barokowy kościół z 1699 r.). Skręcamy w lewo w kierunku Sumina. Docieramy do kapliczki „na wodzie” (31,9 km)
32,2 km – Majdan Wielki, jedziemy w lewo, a 800 m dalej skręcamy w prawo w kierunku Sumina. Jedziemy długi czas prosto mijając miejscowości: Dominikanówka (34,9 km), Klocówka (36,6 km), Niemirówek (38,7 km). Po prawej stronie podziwamy dolinę rzeki Wieprz oraz stawy w Tarnawatce. Skręcamy w prawo (43,0 km) w drogę szutrową naprzeciw drogowskazu „Kunówka”.
44,1 km – wjeżdżamy na asfalt, by po ok. 100 m skręcić w prawo. Po przecięciu prosto dwóch skrzyżowań pokonujemy wysoki grzbiet drogą gruntową. Wjeżdżamy na szosę (46 km) i jedziemy prosto. W Pańkowie (48 km), skręcamy w lewo do Szarowoli.
49,8 km – Szarowola, kierujemy się w lewo
i jedziemy szosą z pierwszeństwem przejazdu. Mijamy miejscowość Zamiany (51,2 km) i na skrzyżowaniu (52,1 km) skręcamy w lewo do Tomaszowa Lub.
53,1 km – punkt postojowy z tablicą informacyjną dotyczącą bitew z września 1939  r.
55,1 km – Rogóźno, skręcamy w lewo w ul. Wyzwolenia, by udać się w prawo (57,3 km) w ul. Zamojską. Skręcamy w lewo w ulicę Stawisko, która po łuku przechodzi w ulicę Świętojurską.
58,5 km – powracamy do Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Tomaszów Lubelski