Rowerem po Roztoczu Tomaszów Lub. nr 1 Doliną górnej Sołokiji

Długość trasy – 28,4 km, w tym 17 km droga asfaltowa, 4,7 km gruntowa, 5,5 km szutrowa, 1,2 km z kostki brukowej. Przebieg: Tomaszów Lub. – Łaszczówka – Ruda Żelazna – Ruda Wołoska – rezerwat Piekiełko – Majdan Górny – Majdanek – Sabaudia – Tomaszów Lub. Uwaga: niektóre odcinki dróg gruntowych są piaszczyste i wyboiste, występują też dość strome podjazdy i zjazdy.

0,0 km – z Rynku w Tomaszowie Lub. wyjeżdżamy ul. 29 Listopada i skręcamy w prawo, w ul. Królewską do modrzewiowego kościoła pw. NMP. Warto wstąpić do tej XVII-wiecznej świątyni i zobaczyć zarówno jej wnętrze, jak i Kolumny Pamięci. Jedziemy ulicami Łokietka, Króla Zygmunta i ponownie ul. Królewską. Następnie udajemy się ulicami Klasztorną, Petera i Ściegiennego. Skręcamy w ul. Świętojańską w Łaszczówce. Udajemy się w prawo (3,7 km), następnie w lewo, w drogę gruntową przebiegającą obok stawu. Jedziemy nią do skrzyżowania
z drogą asfaltową.
4,2 km – centrum Łaszczówki, skręcamy w prawo w drogę asfaltową, za znakami czerwonymi szlaku pieszego. Jedziemy długi czas prosto.
6,8 km – mijamy pomnikowe źródła w Sołokijach. Za nimi skręcamy w lewo i dojeżdżamy do miejscowości Ruda Żelazna. Za stawami udajemy się w prawo (8,4 km) w drogę gruntową (między lasem a budynkami).
8,9 km – na rozwidleniu dróg jedziemy w lewo. Na kolejnym rozwidleniu (9,5 km) ponownie w lewo (droga biegnie obok stawów, może być podmokła). Trzymamy się lewej strony (9,9 km) i jedziemy prosto. Z czasem pojawia się szuter (10,5 km).
11,0 km – wyjeżdżamy na szosę i skręcamy w lewo. Docieramy do Przeorska, który pokonujemy ścieżką rowerową. Opuszczamy szosę, skręcając w lewo (14,2 km), w drogę szutrową (ul. Leśną), a po 100 m w prawo w drogę gruntową. Z czasem znów pojawia się szuter. Jedziemy dalej, kierując się na łuku w prawo.
15,5 km – Ruda Wołoska, wyjeżdżamy na szosę i udajemy się w lewo. Skręcamy w prawo (16,3 km) w drogę szutrową. 
16,9 km – docieramy do rezerwatu Piekiełko. Skręcamy w prawo i objeżdżamy teren rezerwatu ścieżką edukacyjną (ok.400 m ścieżki z ostrymi podjazdami i zjazdami).
17,3 km – opuszczamy rezerwat i jedziemy drogą szutrową w prawo. Skręcamy w prawo w drogę asfaltową (18,3 km), a po 100 m w lewo w drogę gruntową (uwaga: w okresie prac polowych droga może być mało widoczna, np. częściowo przeorana). Skręcamy w lewo (19,0 km). Wyjeżdżamy na szosę (19,3 km) i jedziemy w prawo.
20,5 km – Majdan Górny, skręcamy w drogę gruntową (ul. Zakącina), po 50 m trzymamy się lewej strony. Przed nami stromy, dość wyboisty zjazd. Jadąc prosto natrafiamy na asfalt (21,3 km). Na rozwidleniu dróg warto zatrzymać się przed krzyżem i popatrzeć na piękną panoramę Tomaszowa Lubelskiego.
22,8 km – skręcamy w lewo, w drogę asfaltową, jedziemy prosto przez miejscowość Sabaudia. Przecinamy na wprost (24,2 km) drogę wojewódzką nr 850 (ruchliwe skrzyżowanie!). Skręcamy w prawo (25,0 km) w drogę asfaltową, a 100 m dalej w lewo w szutrową (dalej asfaltową). Osiągamy drogę krajową nr 17 (25,7 km), udajemy się nią w lewo (bardzo ruchliwa trasa!) i powracamy do Tomaszowa Lub. Skręcamy w lewo w ul. Stawisko (27,6 km), następnie jedziemy ul. Starozamojską, Orzeszkowej (obok Miejskiej Biblioteki Publicznej) i Starocerkiewną. Docieramy do cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesionej w latach 1883–1890 w stylu ruskim. Jest to jeden z najciekawszych zabytków Tomaszowa Lub.
28,2 km – ulicami Świętojurską i 29 Listopada powracamy na Rynek.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Tomaszów Lubelski