Rowerem po Roztoczu Susiec nr 5 Do rezerwatu Las Bukowy

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 32 km, droga gruntowa – 1 km. Stopień trudności – średni (trzy wzniesienia), zalecany typ roweru – dowolny. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, imponujący widok z Kamienicy (305 m n.p.m.), ruiny kamiennej cerkwi i dawny kamieniołom w Hucie Różanieckiej, rezerwat Las Bukowy, stary młyn wodny w osadzie Młynki, zabytki Narola, a w powrotnej drodze Strażnicę Carską w Paarach.

0,0 km – z Suśca jedziemy w kierunku Cieszanowa, jak trasą 2.
3,0 km – parking w Rebizantach (stąd można udać się do rezerwatu Nad Tanwią). Jedziemy szosą na południe. Za mostem na Tanwi wjeżdżamy stromo na wzniesienie Kamienica. Wiele osób prowadzi tu rower. Ze szczytu rozpościera się niezrównany widok na północ, na pogarbiony teren Roztocza Środkowego, jak również na południe na niemal bezkresną Puszczę Solską. Za Hutą Różaniecką poruszamy się nadal szosą na południe, najpierw przez łąki, następnie przez las.
8,9 km – w lesie skręcamy w drugi asfaltowy wjazd w lewo. Jedziemy asfaltową, zamkniętą dla samochodów drogą. Ok. 3 km dalej napotykamy drewnianą wiatę – miejsce do wypoczynku. Pojawia się las liściasty. Na wzniesieniu znajdują się ukryte w lesie, nieczynne kamieniołomy. Zjeżdżając, mijamy wejście do rezerwatu Las Bukowy (ścieżka dydaktyczna), następnie osadę Łozy.
17,5 km – na skrzyżowaniu skręcamy ostro „w tył na lewo”, a następnie w prawo i przez mostek trafiamy do osady Młynki. Dalej zielonym szlakiem rowerowym udajemy się do centrum Narola.
20,4 km – na Rynku w Narolu skręcamy w lewo. Poruszamy się ok. 300 m chodnikiem ul. Warszawskiej. Za budynkiem poczty oraz kapliczką św. Jana Nepomucena skręcamy ponownie w lewo, w ul. Partyzantów. Przejeżdżamy przez zagajnik do dzielnicy Zagrody.
22,2 km – jesteśmy w NaroluWsi. Znów skręcamy w lewo. Z tyłu, w odległości ok. 600 m, pozostawiamy pałac Łosiów. Opuszczamy teren zabudowany
i szosą wspinamy się na punkt widokowy. Na południowym wschodzie rysują się garbate Goraje oraz masyw Wielkiego Działu. Zjeżdżamy do wsi Paary. Obok kościoła stoi pomnik mieszkańców wsi pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dalej mijamy zabytkowy obiekt – dawną strażnicę wojsk rosyjskich. Za nią można znaleźć w lesie kamienie ze szkliwem – pozostałość po ordynackiej hucie szkła, a także jej ceglane fundamenty.
27,5 km – na skrzyżowaniu z drogą do Huty Szumy lekko w prawo. Wyjeżdżamy ze wsi i na odcinku 3 km przecinamy Puszczę Solską z okazałymi jodłami.
31,2 km – skręcamy w prawo, by wydzielonym z jezdni pasem dla rowerów wrócić do Suśca.
32,6 km – dworzec PKP w Suścu.

Mapa