Rowerem po Roztoczu Susiec nr 4 Na Wapielnię

Długość trasy – ok. 36 km. Nawierzchnia: asfalt – 24 km, szuter lub droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 4,5 km. Stopień trudności – bardzo trudna, wymaga pokonania licznych wzniesień i kilku odcinków dróg gruntowych i piaszczystych. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zwiedzić kolejno: wieżę widokową w Suścu, Wapielnię (386,5 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego, pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.
1,3 km – obok szkoły skręcamy w prawo i przez tory kolejowe kierujemy się do Grabowicy, wstępując po drodze na wieżę widokową.
4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a we wsi Kunki na drugim rozwidleniu w lewo i po przecięciu drogi wojewódzkiej (cmentarz wojenny) jedziemy do Ulowa.
11,6 km – na szczycie wzniesienia w Ulowie skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z koniecznością prowadzenia roweru. W bukowym lesie szlak często zmienia kierunek, by okrążyć pagór Wapielni u jego podnóża. Wychodzimy na skraj lasu, gdzie stoi deszczochron z ławami i tablicą informacyjną. Stąd wspinamy się stromo, bezpośrednio na szczyt Wapielni.
13,8 km – na szczycie Wapielni znajdują się niebezpieczne wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia. Sprowadzając rowery ze stromej góry, odbijamy od niebieskiego i zielonego szlaku w lewo po kątem 90°. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na widnokręgu wsi Łuszczacz.
16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, w której mijamy pomnik partyzantów poległych w 1943 r. Niebieskim szlakiem rowerowym zagłębiamy się w las. Pokonujemy trudny, piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.
20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. Jedziemy gruntową drogą, oglądając piękne wyżynne krajobrazy Roztocza. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.
23,0 km – Ciotusza Nowa, stąd niebieskim szlakiem rowerowym udajemy się do Majdanu Sopockiego I (opis – trasa nr 3, od 15,1 km do 19,4 km).
27,3 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim pozostawiamy niebieski szlak rowerowy skręcający nad zalew i jedziemy prosto do skrzyżowania. W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, który doprowadzi nas do Suśca. Jedziemy na wprost, na południe (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś. Następnie asfaltową drogą przecinamy tory kolejowe i docieramy do wsi Oseredek. Stąd udajemy się szosą na wschód do Suśca.
35,8 km – stacja PKP w Suścu.

Mapa