Rowerem po Roztoczu Narol nr 3 Szlak żółty

Długość trasy – 16 km. Przebieg: Narol – Lipsko (pole bitwy) – Łukawica – Wola Wielka – Jacków Ogród – Dębiny – Jędrzejówka – Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.

0,0 km – spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 
0,6 km – na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny – nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogowskaz do fortyfikacji ziemnych – wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę
i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.
5,4 km – dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą niekiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim. Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż
z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem
i figurką Matki Bożej.
7,9 km – dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w centrum Woli Wielkiej. Tu zobaczymy kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny. 
9,9 km – docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915.
11,4 km – na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. Na trasie napotkamy drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami, po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, oznaczony wysokim krzyżem z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej na wzgórku stoi kamienny krzyż dziękczynny. Po lewej rozciąga się park rekreacyjnoturystyczny „psie górki”, gdzie niegdyś znajdował się gród.
15,4 km – na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.
16,0 km – wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Narol