Rowerem po Roztoczu Józefów nr 1 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej

Długość trasy – 77 km, w tym 60 km drogą asfaltową, 10,5 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą oraz 6,5 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Znakowana jest kolorem zielonym. Ze względu na spory dystans, długie odcinki terenowe i liczne podjazdy, trasę należy zaliczyć do dosyć trudnych. 

Do interesujących miejsc i miejscowości, wymienionych zgodnie z sugerowanym kierunkiem jazdy, należą: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat Czartowe Pole, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański (stacja kolejowa), Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Brzeziny, Tarnowola. Trasa pozwala odkrywać wybitne walory przyrodnicze Roztocza Środkowego i Puszczy Solskiej, natrafimy na niej m.in. na dwa rezerwaty przyrody – Czartowe Pole i Szum, dwa pomniki przyrody nieożywionej – źródło w Husinach i wzgórze Kamień i na aleję pomnikowych dębów w Górecku Kościelnym. 

Oto miejsca interesujące na trasie wymienione w kolejności wg odległości od punktu startu:
7,2 km – Fryszarka. To już tylko historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę z rud darniowych. W 2021 r. odsłonięto tu pomnik upamiętniający żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz tablice z wykazem nazwisk osób walczących w jego strukturach.
11,2 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami; na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy tych wydarzeń.
17,3 km – przy moście w Borowych Młynach, wsłuchując się w plusk płynących wód Tanwi, mimowolnie poddajemy się urokowi tego miejsca.
25,7 km – Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”; na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy tych wydarzeń.
26,2 km – platforma widokowa nad ścianą kamieniołomu w Nowinach.
28,2 km – rezerwat Czartowe Pole utworzony dla zachowania naturalnego krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot
z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczonej przez pożar w 1883 r.
32,3 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, dzięki plaży i kąpielisku. Wokół zalewu funkcjonuje baza noclegowa i punkty gastronomii.
38,0 km – źródła rzeki Sopot w Husinach, pomnik przyrody nieożywionej.
41,0 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień, nazywany też Piekiełkiem, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki miocenu. 
50,0 km – góra Młynarka – wzniesienie ostańcowe zbudowane ze skał mioceńskich, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski.
57,4 km – rezerwat Szum, który utworzono w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza, z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną.
58,6 km – Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r. Należy koniecznie zwiedzić modrzewiowy kościół z 1768 r., muzeum parafialne oraz przejechać się aleją pomnikowych dębów do kapliczki „na wodzie” i źródełka Boża Łezka. 
77,0 km – koniec trasy.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Józefów