Rowerem po Roztoczu Horyniec Zdrój nr 2 - Ścieżka Dębisko - Kruszyna

Długość trasy – ok. 9 km. Przebieg: Horyniec-Zdrój – Radruż – Horyniec-Zdrój. Trasa łatwa, prowadząca głównie drogami asfaltowymi, a jej pokonanie, poza dwoma niewielkimi wzniesieniami, nie wymaga dużego wysiłku.

Oznakowanie: znaki czerwone ścieżki przyrodniczo-kulturowej Dębisko-Kruszyna. Przejazd tą trasą to przede wszystkim wyprawa do dwóch uroczych cerkwi drewnianych, z których jedna – XVI-wieczna świątynia pw. św. Paraskewy – znajduje się pod opieką UNESCO.

0,0 km – z parku zdrojowego w HoryńcuZdroju wyruszamy al. Przyjaźni na południe. Mijamy zabytkowe obiekty wzniesione przez ostatnich właścicieli Horyńca, w tym Urząd Gminy – w przeszłości willa „Jasna”, Gminny Ośrodek Kultury – dawny teatr dworski, sanatorium „Bajka” – pierwotnie pałac rodziny Ponińskich.
1,0 km – docieramy do zalewu wędkarskiego, powstałego przez spiętrzenie niewielkiego strumienia – Radrużki. Tutaj możemy odpocząć nad zalewem przy jednej z altan. Droga asfaltowa kończy się wraz z wejściem do lasu, odtąd pokonujemy piaszczysty odcinek trasy. Jedziemy cały czas prosto aż do ostrego zakrętu w lewo, potem nadal na wprost. Droga wyprowadza na rozległe pola uprawne Radruża. Nadal poruszamy się drogami gruntowymi. Po pokonaniu niewielkiego wzniesienia odsłania się po lewej stronie panorama zalesionych wzgórz Roztocza. Na wprost rozciągają się już lasy Ukrainy. Dojeżdżamy do Radruża.
4,2 km – obok zabudowań dawnego PGRu skręcamy w lewo, na drogę asfaltową. Po lewej stronie rozciąga się duże gospodarstwo rolne, a patrząc w prawo, zauważymy słupy graniczne. Poruszamy się cały czas prosto, zjeżdżając w płytką dolinę Radrużki. 
5,2 km – w prawo odchodzi droga dojazdowa do drewnianej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, wybudowanej w 1931 roku. Warto na chwilę zboczyć z głównej trasy, aby z bliska podziwiać jej harmonijną bryłę, zwieńczoną jedną ośmiopołaciową kopułą.
5,6 km – dojeżdżamy do zespołu cerkiewnego, który jest najcenniejszym zabytkiem okolic Horyńca-Zdroju, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Świątynia pochodzi z końca XVI wieku i przetrwała w stanie prawie niezmienionym do dziś. Obecnie jest pod opieką Muzeum Kresów w Lubaczowie. Zabytek można zwiedzać, w jego wnętrzu znajduje się ikonostas, a ściany pokryte są polichromiami. Obok cerkwi warto również zajrzeć na dwa cmentarze greckokatolickie z nagrobkami z kamienia bruśnieńskiego. Wracamy do szosy, którą kierujemy się w prawo, by powrócić do Horyńca Zdroju. Musimy pokonać jeszcze małe wzniesienie Kruszyna (ok. 280 m n.p.m.), aby potem łagodnie zjechać już do samego uzdrowiska. Po drodze mijamy jeszcze ostatnią tabliczkę przystankową, w miejscu, z którego rozciąga się panorama wzgórz Roztocza Wschodniego (Południowego).
8,8 km – Horyniec-Zdrój, wycieczkę kończymy w parku zdrojowym.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Horyniec Zdrój