Rowerem po Roztoczu Cieszanów nr 4 Szlak żółty

Długość trasy: ok. 16 km. Przebieg: Cieszanów – Kosobudy – Żuków – Kowalówka – Gorajec – Cieszanów. Stopień trudności: trasa łatwa, prowadząca prawie na całej długości drogami utwardzonymi. Przy szlaku znajduje się drewniana cerkiew w Kowalówce, można też podjechać ok. 500 m w bok do cerkwi w Gorajcu tudzież na zabytkowy cmentarz w tej miejscowości.

0,0 km – objazd szlakiem żółtym można zacząć, podobnie jak w przypadku szlaku niebieskiego, obok stadionu przy Zespole Szkół w Nowym Siole. Stąd kierujemy się utwardzoną drogą na zachód, ku zabudowaniom miasta, pośród których przecinamy ruchliwą drogę woj. nr 865 (ul. Kościuszki) i docieramy na osiedle Armii Krajowej.
1,2 km – na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej kierujemy się w prawo, na północ, rozstając się ze szlakiem niebieskim. Początkowo kluczymy uliczkami osiedla domków jednorodzinnych, by wydostać się na podmiejskie pola. Na skraju zabudowań udajemy się w lewo, odtąd trzymamy się utwardzonej drogi, która kilkakrotnie zmienia kierunek, aż doprowadza nas na skraj szerokiej doliny, na tym odcinku odwadnianej wspólnie przez Buszczę i Łówczankę (zadaszenie turystyczne). Pokonujemy mostkami oba te cieki, by dotrzeć do Kosobud.
5,2 km – w Kosobudach osiągamy drogę wojewódzką nr 864, którą skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez Żuków.
7,1 km – szosa doprowadza nas do dużego skrzyżowania dróg w Kowalówce – tu spotykają się drogi wojewódzkie nr 864 i 865, tu także ma początek szosa do Suśca. Udajemy się na wprost, tuż obok drewnianej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP. Ta przysadzista, harmonijna w kształcie świątynia ma plan krzyża greckiego (równoramiennego). Poruszamy się ok. 1 km drogą wojewódzką nr 865 w kierunku Bełżca (uwaga na duży ruch samochodowy!), by następnie odbić w prawo i gruntówką zjechać do doliny Łówczanki. Docieramy do szosy, którą wiedzie też szlak niebieski (zadaszenie turystyczne), skręcamy w prawo i jedziemy szosą do Gorajca.
11,1 km – główne skrzyżowanie dróg w Gorajcu. Stąd można dojechać ok. 500 m do prastarej drewnianej cerkwi (zob. opis szlaku czerwonego). Udajemy się szosą w kierunku Nowego Sioła (zob. opis szlaku niebieskiego). Za mostem na strumieniu Gnojnik mijamy drogowskaz do interesującego cmentarza greckokatolickiego z licznymi kamiennymi krzyżami i nagrobkami bruśnieńskimi. Na cmentarzu znajdziemy XIX-wieczną kaplicę grobową Brunickich – byłych właścicieli tutejszego majątku. Przy wejściu na cmentarz zobaczymy pomnik Ukraińców – mieszkańców Gorajca, którzy zginęli w latach 1942–47.
16,2 km – powracamy w okolice stadionu w pobliżu Zespołu Szkół w Nowym, Siole, kończąc wycieczkę.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Cieszanów