Rowerem po Roztoczu Cieszanów nr 3 Szlak niebieski

Długość trasy: prawie 36 km. Jest to najdłuższy, a zarazem najbogatszy w atrakcje szlak rowerowy w gminie Cieszanów. Pozwala na objazd zachodniej i północnej części gminy, gdzie możemy podziwiać okazałe cerkwie w takich miejscowościach jak Niemstów, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, a na końcowym odcinku także w Gorajcu. Stopień trudności: średni, ze względu na sporą długość i drogę gruntową na początkowym odcinku do Niemstowa.

0,0 km – początek szlaku znajduje się opodal Zespołu Szkół w Nowym Siole, ale nie przy szosie (biegnie nią także niebieski Szlak Ikon), lecz ok. 200 m na północ, obok stadionu. Stąd kierujemy się utwardzoną drogą przez pole na zachód, w kierunku zabudowań Cieszanowa, pośród których przecinamy drogę wojewódzką nr 865 Jarosław – Bełżec (ul. Kościuszki), aby dotrzeć na osiedle Armii Krajowej. Towarzyszą nam również znaki szlaku żółtego.
1,2 km – na skrzyżowaniu z poprzeczną ul. Armii Krajowej skręcamy w lewo (inaczej niż szlak żółty).
1,5 km – docieramy w okolice cmentarza rzymskokatolickiego (po prawej). Po lewej stronie rozciąga się cmentarz żydowski, zniszczony w czasie II wojny światowej (płyty nagrobne posłużyły hitlerowcom do budowy strategicznej drogi Nowy Lubliniec – Żuków). Na ul. Skorupki (droga woj. nr 863) skręcamy w prawo, by po chwili odbić w lewo i udać się szosą w kierunku Niemstowa. Przejeżdżamy przez most na Brusience. Na rozwidleniu skręcamy szosą w prawo (w lewo odbija szlak brązowy). Na krótko zagłębiamy się w las.
3,1 km – tu uwaga: opuszczamy szosę i drogą gruntową wydostajemy się z lasu, następnie jego skrajem udajemy się do dużego kamiennego krzyża. Obok niego skręcamy lekko w prawo i ponownie zagłębiamy się w las.
4,7 km – w Niedbalicy, przysiółku Folwarków, omijamy z lewej samotnicze gospodarstwo. Szlak wyprowadza nas nad łąki (zadaszenie turystyczne). Drogą gruntową kierujemy się ogólnie na północny zachód, w dół szerokiej, podmokłej doliny Brusienki. Docieramy do asfaltowej drogi i skręcamy w lewo. Wąską asfaltówką kierujemy się na południe, ku zabudowaniom Niemstowa. Przy pierwszych gospodarstwach wsi skręcamy w prawo.
9,5 km – osiągamy główne skrzyżowanie dróg w Niemstowie. Tu skręcając w prawo można powrócić szosą do Cieszanowa. W centrum miejscowości stoi murowana cerkiew greckokatolicka z 1910 r., pw. Narodzenia Najśw. Marii Panny (obecnie kościół). Przy drodze do Cieszanowa znajduje się cmentarz z cennymi nagrobkami bruśnieńskimi. Na wspomnianym skrzyżowaniu udajemy się na wprost i jedziemy przez wieś aż do ostatnich zabudowań. Po drodze mijamy kolumnę z XVIII-wieczną figurą św. Jana Nepomucena. W lesie na południe od wsi kryje się dawny pałac Avenariusów z lat 1937–1939. Za zabudowaniami dawnego folwarku skręcamy w asfaltową drogę w prawo. Jedziemy teraz przez rozległe pola na północ, przekraczamy dolinę rzeczki Wirowej, w której powstał duży zbiornik Stary Lubliniec.
13,7 km – w miejscowości Stary Lubliniec-Osiedle skręcamy w prawo. Jedziemy na wschód drogą, którą można by nazwać „aleją kamiennych krzyży”. Postawiono je jeszcze w XIX wieku, część z nich dla uczczenia zniesienia pańszczyzny w 1848 r. Zanim dotrzemy do centrum Starego Lublińca, po prawej stronie warto zajrzeć na stary, nieużytkowany już cmentarz greckokatolicki z licznymi kamiennymi nagrobkami bruśnieńskimi. Wśród dziesiątek grobów na uwagę zasługują dwie mogiły zbiorowe. Po prawej stronie cmentarnej furtki zobaczymy krzyż na mogile Ukraińców poległych w walkach, zarówno 13 grudnia 1918 r. podczas wojny z Polakami, jak i w latach 1944–47 w okresie działalności UPA i masowych wysiedleń. Z kolei po lewej, przy ogrodzeniu cmentarnym znajduje się mogiła kilkudziesięciu Ukraińców, którzy zginęli podczas krwawej pacyfikacji wsi, przeprowadzonej 20 marca 1945 r. przez milicję i batalion KBW. Docieramy do drogi wojewódzkiej nr 863 i skręcamy lekko w prawo. Warto na chwilę przystanąć obok murowanej cerkwi greckokatolickiej z 1927 r., pw. Przemienienia Pańskiego. Plan krzyża greckiego z wyniosłą centralną kopułą nadaje budowli niezwykle zwarty, harmonijny kształt. Przejeżdżamy przez most na rzece Wirowej.
17,1 km – na rozgałęzieniu za mostem jedziemy niemal prosto, podczas gdy główna szosa skręca szerokim łukiem w prawo. Docieramy do zabudowań Nowego Lublińca, gdzie skręcamy w lewo, na północ. Poruszamy się główną drogą przez wieś, mijając murowaną cerkiew greckokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego. Ten okazały obiekt postawiono w 1908 r., obecnie jest nieużytkowany. Dalej napotykamy cmentarz greckokatolicki z 2. poł. XIX w. Zachowało się na nim wiele cennych nagrobków bruśnieńskich. Przy wejściu na cmentarz w zadumę wprawia pomnik Ukraińców, mieszkańców wsi, którzy zginęli w marcu 1945 r. podczas pacyfikacji wsi, przeprowadzonej przez milicję i batalion KBW. Za cmentarzem zabudowania się kończą, choć przed wojną wieś ciągnęła się jeszcze daleko na północ, obejmując m.in. dawne przysiółki Dąbrówka, Ostrówki, Moczary, Paucza, Tepiły, po których nie został prawie żaden ślad. Na północ od stawów Koman, w gęstwinie lasu uroczyska Kobylanka (dawnej śródleśnej wioski), ukryty jest pomnik zwycięskiej bitwy, stoczonej na przełomie kwietnia i maja 1863 r. przez polski oddział powstańczy generała Antoniego Jeziorańskiego z siłami rosyjskimi.
19,2 km – skręcamy w prawo, odtąd jedziemy skrajem lasu. Po prawej rozciągają się ogromne popegeerowskie pola, po lewej Puszcza Solska, jednej
z trzech największych kompleksów leśnych Polski. Przy drodze napotykamy liczne kamienne krzyże, niektóre jeszcze z XIX wieku. Stanowią one świadectwo kultury miejscowej ludności, która odeszła w przeszłość. Niektóre z nich są staranie odczyszczonei poustawiane na swoich miejscach, inne eżą zdekompletowane, połamane i porośnięte mchem.
24,3 km – w Dolinach docieramy do poprzecznej szosy Żuków – Susiec. Skręcamy w prawo, by po chwili, za murowaną kaplicą z 1925 r. udać się utwardzoną drogą w lewo. Kontynuujemy przejazd skrajem Puszczy Solskiej, mijając kilka zagród przysiółka Podlas.
26,9 km – docieramy do drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec, skręcamy w prawo, by po około 900 m jazdy ruchliwą drogą bez utwardzonych poboczy (uwaga na duży ruch samochodowy!) skręcić w spokojną boczną szosę w kierunku Gorajca. Zanim wjedziemy do lasu, dołączy do nas z prawej szlak żółty (zadaszenie turystyczne). Przejeżdżamy przez mostek na Łówczance i przez niewielki lasek wydostajemy się na pola Gorajca. Pośród pierwszych zabudowań wsi skręcamy w lewo.
30,4 km – docieramy do głównego skrzyżowania, gdzie napotykamy znaki szlaku czerwonego. Udając się prosto, dotrzemy po 500 m do prastarej cerkwi drewnianej (zob. opis szlaku czerwonego). Kierujemy się za znakami w prawo, przez most na Gnojniku i dalej jedziemy szosą zgodnie z opisem szlaku czerwonego, lecz w przeciwnym kierunku. Zainteresowani mogą na chwilę zjechać w lewo, gruntową drogą na zabytkowy gorajecki cmentarz.
31,4 km – obok zabudowań dawnego PGR w Gorajcu (zadaszenie turystyczne) jedziemy prosto. Droga w prawo prowadzi do Dąbrówki. W lesie przecinamy kolejny strumień – Buszczę. Na rozwidleniu dróg jedziemy prosto, podczas gdy szosa odbija w lewo.
34,2 km – wydostajemy się na punkt widokowy położony na skraju lasu. Podziwiamy stąd panoramę Cieszanowa w otoczeniu rozległych pól. Obok miejsca postoju (zadaszenie turystyczne) napotkamy intrygujący wał ziemny – jest to ślad po umocnieniach granicznych wzdłuż sowieckoniemieckiej linii demarkacyjnej z czasów ostatniej wojny. Zjeżdżamy łagodnie do miasteczka.
35,5 km – pętlę szlaku zamykamy obok stadionu w pobliżu Zespołu Szkółw Nowym Siole.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Cieszanów