Rowerem po Roztoczu Adamów nr 5 Do Lipska Polesia

Jacnia – Adamów – Wólka Wieprzecka – LipskoPolesie – Suchowola – Jacnia.
Długość – 37 km, stopień trudności średni, zalecany rower trekkingowy lub górski (MTB), ze względu na odcinki dróg gruntowych oraz liczne podjazdy. 

Na odcinku z Wólki Wieprzeckiej do LipskaPolesia korzystamy ze Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość (znaki czerwone). Na trasie zobaczymy pomnik bohaterów Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej, kapliczkę św. Romana w LipskuPolesiu, kościół w Suchowoli.

0,0 km – z parkingu nad zalewem w Jacni wyruszamy wg opisu trasy nr 1, a więc drogą gruntową do szosy Adamów – Suchowola, następnie szosą tą przez cały Potoczek i Adamów. Stąd udajemy się gruntówką w prawo na skraj lasu w Kolonii Bliżów.
9,7 km – napotykamy znaki zielone szlaku pieszego, którym można się udać do pomnika bitwy pod Wojdą (dodatkowo 2,4 km w obie strony, nieuwzględnione w kilometrażu wycieczki, zob. opis trasy nr 3). Skręcamy w prawo i zjeżdżamy utwardzoną drogą przez las do Szewni Dolnej.
12,3 km – w Szewni Dolnej skręcamy w lewo i szosą udajemy się do Wólki Wieprzeckiej, mijając po drodze pomnik z kamiennych głazów poświęcony uczestnikom Powstania Zamojskiego.
14,5 km – Wólka Wieprzecka, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy szosą w kierunku Zamościa. Kierujemy się znakami czerwonymi szlaku rowerowego, który koło leśniczówki Wólka zagłębia się w las po prawej. 
21,0 km – LipskoPolesie. Przecinamy drogę wojewódzką nr 849 (uwaga na ruch samochodowy!) w taki sposób, że najpierw skręcamy w lewo, by po chwili udać się w prawo. Nadal trzymamy się czerwonego szlaku rowerowego.  
23,8 km – docieramy do rozwidlenia dróg, gdzie napotkamy znaki zielone szlaku pieszego. Powrócimy niebawem do tego miejsca. Za nimi oraz za znakami czerwonymi szlaku rowerowego udajemy się do kapliczki św. Romana, postawionej na źródle wody uważanej za cudowną.
25,4 km – powracamy do rozwidlenia dróg i odtąd już tylko za znakami zielonymi szlaku pieszego udajemy się pod górę. Po chwili odpoczynku pod pomnikowym dębem na punkcie widokowym jedziemy dalej.
27,2 km – skrzyżowanie z niebieskim szlakiem pieszym. Skręcamy w lewo
i odtąd już szlakiem niebieskim podążamy do Feliksówki. Odcinek powrotny przez Suchowolę odbywa się wg opisu trasy nr 3, więc nie będziemy go w tym miejscu powtarzać.
36,5 km – meldujemy się na parkingu nad zalewem w Jacni, gdzie kończymy wycieczkę.

Mapa